Tiyatro - İzmir Cast Ajans | Nasyonel İzmir Ajans

Tiyatro

Tiyatro Nedir ?

Bir sahnede seyirciler önünde oyuncuların temsil edilmesi maksadıyla yazılmış edebi eserdir.Yunanca theatron'dan doğmuştur.Eskiden temsil edilen yer manasına gelirken, daha sonra temsil edilen eser anlamında kullanılmıştır.Temsil yeri ve eser, tiyatronun edebiyat öğesidir.Bu edebiyat öğesi tiyatro kavramı içine oyunculuk,sahne düzeni,ışıklandırma,dekor,müzik,dans,kostüm gibi unsurlarıda katmak gerekir.Türkçede tiyatro yerine temaşa eseri yada seyirlik oyun terimleri de kullanılmıştır.

Tiyatronun diğer edebi eserlerden en önemli farkı diğer edebi eserler okumak ve dinlemek icin yazılmışken, tiyatro bunun sahnede seyirci önünde oynanmasıdır.Bir tiyatro eserinde; konu,kişiler,çevre,zaman,üslup ve amaç gibi altı unsur vardır.Tiyatro da sosyal hayatın ve insan karakterlerinin tahlil ve tenkitleri yapılır.

Tiyatronun Gelişmesi 

Taştan yapılan ilk tiyatro binaları M.Ö 4. Yüzyılda görüldü.Yunan tiyatrosu bir tapınaktaydı.Ortaçağ ve 16. yüzyıl batı dünyası kiliselerinde , ayin yapmak incil'deki hikayeleri oynamak için tahtadan sahneler düzenlenirdi.

Tiyatro, batıl inançlardan doğmuştur. Aristoteles, tiyatroyu insan hareketlerinin bir taklidi ve temsili sayar.italya'ya tiyatro roma döneminde yunanlılardan sıçramıştır (M.Ö 3.yy) Yunan tiyatrosunun bir taklidi olan italya tiyatrosunda şehir halkının kitle olarak katılma oranı yunan tiyatrosundan daha fazladır. 

Ortaçağda hiristiyanlık kendi inancının tiyatrosunu kurdu.Klise ve manastırlarda kendi oyuncularını sergilediler. 15 ve 16. yüzyıllarda gelişerek profosyonel topluluklar olarak sahnede görüldü.

Türk Tiyatrosu 

Bir seyirlik geleneği içinde gelişen Türk Tiyatrosunda doğu-batı kültür ve medeniyetlerinin etkisi çoktur.Temaşa oyunları, Türklerin atalarının kültürlerinde yer alırdı.Türkler Anadolu'ya gelirken temaşa geleneklerini de getirmişlerdir.İslamiyet öncesi ve sonrası motifler birleşerek anadolu da yeni bir seyirlik geleneği doğmuştur.Bunlar daha çok şehir hayatında görülen meddah,karagöz,ortaoyunu,kukla gibi oyunlardır.Meddahlık daha ziyade 16.yüzyıla damgasını vurmuştur.Karagöz ve ortaoyunu halk tiyatrosunun en gelişmiş iki oyunudur.

Trajedi : Kişilere korku,heyecan ve acındırma telkinleriyle ibret vermek maksadı güden en eski tiyatro çeşitidir.Nazım halinde yazılması ve değişmez kaidelere bağlı olması sebebiyle öbür tiyatro çeşitlerinden kolayca ayrılır.

Komedi : Kişilerin , Olay ve Adetlerin gülünç , eğlendirici yönlerini göstermek suretiyle ibret vermeyi ve hoşça vakit geçirmeyi amaçlayan tiyatro çeşitidir.Dalkavukluk,korkaklık,cimrilik,dalgınlık,kibirlilik,ukalalık gibi insanlar için birer kusur olan huy ve alışkanlıklar dev aynasında büyütülerek ve abartılarak seyirciyi güldürecek tarzda sahneye konulur.

Dram : Trajediyle komediyi bir araya getiren tiyatro türüdür.Nesir ve nazım halinde yazılabildiği gibi üç perdeden beş perdeye kadar olabilir.üç birlik kuralını tamamen reddeder.Beşeri temalardan çok toplumcu ve milli konuları işler.En kanlı ve cirkin vakaları seyirciye göstermekden çekinmez.

Dramın ciddi ve ağıbaşlı yazılmış şekline piyes , duygulandırıcı ve fazla heyecan vereci olanına melodram, bir masalın sahneye getirilmesine de feeri denir.

Opera : Bütün sözler, hareketler ve jestleri musikiyle bestelenmiş ve orkestra şefinin idaresine verilmiş dram ve trajedilerdir.Trajedilerde bir tek kelime müziksiz söylenmez.Ağır bir hüzün havası hakimdir.Olaylar acıklı ve hislidir.

Bale : Bir çok yönüyle operaya benzeyen, fakat sahnedeki bütün hareketleri ahenkli ve zengin dans figürleri halinde gösterilen baştan sona besteli bir tiyatro türüdür.

Skeç : Beş Altı dakikaya sığdırılan tablolar halinde kısa,musikili oyunlardır.

İLETİŞİM

info@nasyonelajans.com
0232 421 44 03
Kıbrıs Şehitleri Caddesi 134/1 No:406 Alsancak-Konak/IZMIR

KURUMSAL

HAKKIMIZDA

SOSYAL MEDYADA BİZ

Türkiyenin En Kurumsal Cast Ajansı

0(850) 644 31 12

© 2018 Nasyonel Ajans. Tüm Hakları Saklıdır.